Een nieuwe horizon
Een Nieuwe Horizon

*** Informatie over het najaarsweekend vind je onder het kopje cursussen aan de linkerkant van de pagina**


“Een nieuwe horizon” is een coachingspraktijk met als doel mensen te helpen die zijn vast gelopen in hun leven en op zoek zijn naar een nieuwe balans. De basis is de gedachte dat het verruimen van je bewustzijn door meer kennis, ervaring en beleving je sterker maakt en in staat stelt om vanuit je eigen kracht de balans te hervinden. De werkwijze kan groepsgericht zijn waarbij we gebruik maken van de kracht van het samen ervaren en beleven en de uitwisseling. Maar ook individueel kan je een reis aan gaan naar een breder bewustzijn.
Ieder van ons heeft zelf het gereedschap in huis om de balans in het leven te herstellen maar niet zelden ontbreekt het ons aan het bewustzijn, de kennis, dit op een constructieve manier vorm te geven.
Het doel van de coaching is gericht op bewustzijnsverruiming waarbij verkregen inzichten en geleerde technieken het mogelijk maken meer in je eigen kracht te komen en je leven anders vast te pakken.
Het is een manier van begeleiden die je op een holistische manier naar het leven leert kijken. Een manier van kijken die een nieuwe horizon biedt en je helpt om in je kracht te komen. Een manier van coachen die je ondersteunt bij het afrekenen met oude, vastgeroeste patronen en ruimte maakt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

“Een nieuwe horizon” is ontstaan vanuit mijn praktische ervaringen als maatschappelijk werker in zowel de verslavingszorg, de gedwongen hulpverlening en het laagdrempelige jeugd en jongerenwerk. Daar waar mijn manier van werken een verschil kan maken, ligt in de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens diverse door mij gevolgde opleidingen vanuit een meer holistisch en spiritueel mensbeeld binnen het spiritueel werk en het sjamanisme.
De mens is meer dan alleen de werkelijke en fysieke wereld en beschikt over veel meer dan het verstandelijk bewustzijn van waaruit gedrag en beleving voortkomt. Bij stagnatie en onbalans in het leven is het dan ook belangrijk, verder te kijken dan de verstandelijke mogelijkheden. Deze "beperkende gedachten of beeldvormingen" zijn ontstaan uit het leven dat achter je ligt, waaruit je blijft zoeken naar oplossingen vanuit deze oude ervaringen en patronen.
Bijna alle stagnatie en onbalans, die mensen als problemen ervaren, komen voort uit een emotionele blokkade en vindt zijn oplossing in het veranderen van je kijk op je leven. Een breder bewustzijn van jezelf als mens en het vermogen dit te kunnen helen is de basis van het werk binnen mijn praktijk.

“Een nieuwe horizon” werkt vanuit het beginsel dat alleen jijzelf deze balans kunt herstellen, door je bewust te worden van de oorzaak van de onbalans en dit zelf te helen. Het is mogelijk dat er ondersteuning nodig is bij de bewustwording of voor het ontwikkelen van balans en kracht. Het principe gaat uit van de helende kracht van mensen zelf. Wanneer je daadwerkelijk vanuit de intentie tot groei en ontwikkeling in contact gaat met jezelf door middel van deze methodieken, is de ervaring van een verruiming van je bewustzijn gegarandeerd. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat datgene wat je ontdekt niet altijd hetzelfde is als wat je zou verwachten. Maar juist dat aspect van het proces maakt het leerzaam en geeft de verruiming van bewustzijn die ons verder kan helpen.

Het aanbod bestaat uit individuele coaching en/of een cursus, hetgeen de deelnemer een verbreding van het bewustzijn leert en de mogelijkheid biedt om zichzelf beter te leren kennen. Van daaruit kan gewerkt worden aan verwerking, heling en ontwikkeling. Het biedt een hernieuwde balans en zet je weer in je kracht.
Veel voorkomende vragen binnen mijn werk zijn gericht op relatiebemiddeling, opvoedingsvragen, verwerking van negatieve ervaringen zoals verlies van dierbaren of scheiding en zingevingsvragen.

Het leven is te vergelijken met een rivier waarin in een gezonde stroming het water helder houdt en ons in balans houdt. Maar regelmatig komen er dingen in de rivier terecht die ons op de korte of langere termijn veel hinder bezorgen en ook voor stagnatie en verstopping kunnen zorgen. Mocht je het gevoel hebben dat je wat hulp nodig hebt om de rivier weer stromend te krijgen, zoals je graag wilt, neem dan contact op. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.